اطلاق العرض الدعائي لفيلم سويسايد سكواد. الفيلم سوف يعرض في 5 اغسطس 2016

DC released a new trailer for Suicide Squad which will released on 5 august 2016